Про місцевий бюджет на 2017 рік Великополовецької сільської ради

Україна

Великополовецька сільська рада­

Сквирського району Київської області

 

14 сесія 07 скликання

 

Рішення

 

23 грудня 2016 року                                                             № 02 - 14 - 07

 

 

Про місцевий бюджет

на 2017 рік

Великополовецька сільська рада

 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,частини 10 керуючись статтями 75,76,77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік»,

сесія Великополовецької  сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1967,7тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1943,8 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 23,9 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

 

-  видатки  сільського бюджету у сумі 1967,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1943,8 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 23,9тис. гривень;

 

- повернення кредитів до сільського  бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

 

- надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського  бюджету у сумі 0,00 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського  бюджету 0,00 тис. грн. та спеціального фонду сільського  бюджету 0,00 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0,00тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського  бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1943,8тис. грн. та спеціальному фонду 23,9тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Великополовецького сільського бюджету  у сумі  8,5 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд Великополовецького сільського бюджету у сумі 0 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду Великополовецького сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

 

             -    оплата праці працівників  бюджетних установ ( код. 2110) ;

  • нарахування  на заробітну  плату ( код  2120 );
  • предмети ,матеріали, обладнання та інвентар (код 2210 );
  • оплата послуг (крім комунальних ) (код 2240)
  • видатки на відрядження (код 2250);
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)
  • поточні трансферти населенню ( код 2730)
  •  

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  285,2 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу Великополовецького сільського бюджету станом на «01» січня 2017року у сумі 0,00 тис. гривень.

10. Установити на 2017 рік  граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Великополовецкій сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 

 

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 

 13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені  Бюджетного кодексу України,

а також такі надходження:

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

52,1

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

1,3

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

0,1

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

0,4

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

21,0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб  

176,8

18010600

Орендна плата з юридичних осіб  

558,0

18010700

Земельний податок з фізичних осіб  

42,1

18010900

Орендна плата з фізичних осіб  

102,8

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

23,8

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

223,0

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

740,2

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

3,4

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

2,0

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

0,2

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

2,0

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

6,1

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ  

12,4

 

Всього доходів

1 967,7

 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями Бюджетного кодекс у України щодо Великополовецького сільського бюджету;

 

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтями  Бюджетного кодексу України.

 

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями  Бюджетного кодексу України.

 

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями Бюджетного кодексу України.

 

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтями Бюджетного кодексу України.

17.   Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Дане рішення та додатки до нього набирають чинності з 01.01.2017р

19. Контроль за виконанням рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

 

 

Голова сільської ради                  Марченко Г.М.

 

 

 

С.Великополовецьке

23.12.2016року

№01-14-07

Додатки до рішення див.файл